Một số khách sạn thi công
Máy bơm nhiệt công nghiệp khách sạn Bình Long - Lai Châu


Dàn năng lượng mặt trời khách sạn Tuấn Linh - Hải Tiến

Khách sạn Long Thành 2 - Sầm Sơn

Khách sạn Thúy Hiếu - Cửa Lò

Khách sạn Trung Vinh - Cửa Lò
Khách sạn Royal - Sầm Sơn