Bộ điều khiển thông minh

Bộ điều khiển thông minh

2.500.000₫

 • Xuất xứ : Công ty Sanluca
 • Tình trạng : Sẵn sàng

 • Chức năng sử dụng:
  • Hiển thị thời gian thực tế.
  • Trường hợp mất điện, máy sẽ tự ghi nhớ các chế độ đã được cài đặt từ trước giúp cho việc sử dụng được thuận tiện.
  • ...
  A. GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG
  1. Đồng hồ: Hiển thị thời gian thực tế.
  2. Tự kiểm tra lúc khởi động: Tiếng “Bíp” lúc khởi động thể hiện máy hoạt động bình thường. Ngoài ra, trong trường hợp mất điện, máy sẽ tự ghi nhớ các chế độ đã được cài đặt từ trước giúp cho việc sử dụng được thuận tiện.
  3. Cài đặt mức nước: 50, 75, 100%.
  4. Cài đặt nhiệt độ: Nhiệt độ được cài đặt trong khoảng 30 – 80oC. Cài đặt ở mức 00oC có nghĩa là tắt chế độ hỗ trợ điện.
  5. Hiển thị nhiệt độ nước: Đồng hồ số hiển thị nhiệt độ thực tế của nước trong bình.

  6. Hiển thị mức nước: Đồng hồ mức nước hình tròn hiển thị mức nước còn lại trong bình.
   

   
  7. Cảnh báo hết nước: Khi mực nước trong bình gần cạn, máy sẽ kêu “Bíp” và đèn báo mức nước 25% sẽ bật.

  8. Tự cấp nước khi bình gần cạn: Khi nước trong bình rút xuống mức gần cạn, máy sẽ tự động cấp nước để đạt tới mức nước cài đặt ban đầu.
   

   
  9. Cấp nước trực tiếp: Khi mực nước dưới mức đã cài đặt ban đầu, nếu muốn cấp nước cho máy ( mà khi đó chưa tới giờ cấp nước đã được cài đặt từ trước), chỉ việc nhấn nút “Water load” màu xanh ( nút đầu tiên từ phải sang trái), nước sẽ được cấp vào đến mức cài đặt ban đầu. Nếu mực nước đang ở mức cài đặt ban đầu, khi ấn nút thì nước sẽ được cấp đến mức cao hơn gần nhất. Ấn thêm lần nữa để ngắt chế độ cấp nước.
  10. Đun nước trực tiếp: Khi nhiệt độ nước trong bình thấp hơn nhiệt độ nước đã được cài đặt, nếu muốn đun nước ( mà khi đó chưa tới giờ đun nước đã được cài đặt từ trước), chỉ việc ấn nút “ Heating” màu đỏ ( nút thứ hai từ phải sang trái) , nước sẽ được đun nóng đến nhiệt độ cài đặt ban đầu. Ấn thêm lần nữa để ngắt chế độ đun nước.

  11. Kiểm soát nhiệt độ, tự cấp nước: Trong khoảng 8:00 đến 17:00, nếu mức nước trong bình chưa đầy mà nhiệt độ vượt trên 70o C, máy sẽ tự động cấp nước, làm giảm nhiệt độ xuống 55oC, để ngăn hiện tượng nước trong bình ít mà nhiệt độ quá cao. Khi mức nước xuống thấp, chức năng này sẽ hoạt động sau 90 phút. Trong khoảng thời gian từ 17:00 đến 8:00, chức năng này sẽ không hoạt động.
  Nếu muốn tắt chức năng này, nhấn nút “ intelligence“ màu đen. Nếu đèn sáng là chức năng này đang bật, đèn tắt là chức năng này tắt.
  12. Điều chỉnh nhiệt độ: Khi nhiệt độ nước trong bình thấp hơn 5 độ, máy sẽ tự kích hoạt thiết bị hỗ trợ nhiệt để đảm bảo việc sử dụng nước nóng được liên tục ( nhiệt độ cài đặt mặc định là 50 độ C). Khi mức nước rút xuống dưới 50%, máy sẽ tự động cấp nước đến mức nước được cài đặt ban đầu. Sau đó, máy sẽ tự động đun nước đến nhiệt độ cài đặt ban đầu. Với chức năng điều chỉnh nhiệt độ này, người dùng nên cài đặt mức nước trên 50% và nhiệt độ trên 60 độC. Để kích hoạt chế độ này, ấn và giữ nút “Heating” màu đỏ khoảng 3 giây, tiếng “bip” và đèn tín hiệu “constant temperature” xuất hiện. Ấn và giữ lần nữa để tắt chức năng này, khi đó đèn tín hiệu sẽ tắt.
  13. Điều chỉnh mức nước: Khi mức nước dưới 75%, máy sẽ tự động cấp nước tới khi đầy bình. Nếu dùng tay ấn nút “Water load” màu xanh để tạm dừng việc cấp nước thì chức năng này sẽ tạm dừng 60 phút. Để kích hoạt chế độ này, ấn và giữ nút “Water load” màu xanh khoảng 3 giây, tiếng “bip” và đèn tín hiệu “constant water – lever” xuất hiện. Ấn và giữ lần nữa để tắt chức năng này, khi đó đèn tín hiệu sẽ tắt.
     B. CÀI ĐẶT CÁC CHẾ ĐỘ

  1. Nhiệt độ: Ấn nút “Set” ở giữa: đèn hiển thị nhiệt độ sáng ở mức 50oC. Ấn mũi tên lên hoặc xuống để cài đặt nhiệt độ. Nên cài đặt ở mức 60oC trở lên. Khi đến thời gian đun nước, nếu nhiệt độ nước trong bình chưa đạt mức nhiệt cài đặt, máy sẽ kích hoạt bộ hỗ trợ nhiệt để đun nước đến nhiệt độ cài đặt.

  2. Mức nước: Ấn nút “Set” lần nữa: đèn sáng ở mức C1 và 100% mức nước. Ấn mũi tên xuống để cài đặt mức nước. Nếu máy có công suất lớn và sử dụng trong mùa đông thì có thể cài đặt mức nước từ 50 đến 75%. Nếu nhu cầu sử dụng nhiều mà máy có công suất nhỏ thì nên cài mức nước là 100%. Vào mùa hè nên cài đặt mức nước là 100% để sử dụng tối đa.

  3. Thời gian cấp nước: Tiếp tục ấn nút “Set”: đèn màu xanh số 1 hiển thị “08:00” có nghĩa là thời gian cấp nước đầu tiên trong ngày vào lúc 8 giờ sáng. Ấn mũi tên lên hoặc xuống để điều chỉnh thời gian này. Ấn tiếp nút “Set”, đèn màu xanh số 2 hiển thị “24:00” có nghĩa là thời gian cấp nước lần thứ 2 trong ngày đã tắt. Ấn mũi tên lên hoặc xuống để điều chỉnh thời gian này.
  Chú ý: Nếu chưa đến thời gian cấp nước cài đặt mà muốn cấp nước cho máy thì dùng tay ấn nút “Water load” màu xanh ( nút ngoài cùng bên phải). Máy sẽ cấp nước đến mức cài đặt ban đầu.
  4. Thời gian đun nước: Tiếp tục ấn nút “Set”: đèn màu đỏ số 1 hiển thị “16:00” có nghĩa là thời gian đun nước đầu tiên trong ngày là 4 giờ chiều. Ấn mũi tên lên hoặc xuống để điều chỉnh thời gian này. Nên đặt thời gian đun nước sau thời gian cấp nước 1 giờ để máy được cấp đủ nước trước khi đun. Ấn nút “Set” lần nữa, đèn màu đỏ số 2 hiển thị “24:00” có nghĩa là thời gian đun nước thứ hai đang tắt. Ấn mũi tên lên hoặc xuống để điều chỉnh thời gian này.
  Chú ý: Nếu chưa đến thời gian đun nước cài đặt mà muốn đun nước thì dùng tay ấn nút “Heating” màu đỏ ( nút thứ 2 từ phải sang trái). Máy sẽ đun nước đến nhiệt độ cài đặt ban đầu. Vào mùa hè, khi không cần dùng chức năng đun nước bằng thiết bị hỗ trợ nhiệt, chỉ việc cài đặt hai thời gian đun nước ở mức “24:00”. Chức năng đun sẽ tắt.
   5. Thời gian thực tế: Đây là cơ sở để máy hoạt động. Ấn nút “Set” lần nữa, đèn hiển thị giờ xuất hiện. Dùng mũi tên lên hoặc xuống để điều chỉnh giờ thực tế. Ấn nút “Set” lần nữa, đèn hiển thị phút xuất hiện. Dùng mũi tên lên hoặc xuống để điều chỉnh phút thực tế. Ấn nút “Set” lần nữa để quay về chế độ màn hình ngoài.