Bơm nhiệt heat pump tại Thái Nguyên

Bơm nhiệt Heat pump Công nghiệp kết hợp NLMT

Công trình  thi công Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên - Đường Lương Ngọc Quyến - Tp Thái Nguyên

Bơm nhiệt heat pump khách sạn Hải yến

Nước nóng trung tâm cho khách sạn 160 phòng

Công trình khách sạn Hải Yến, Sầm Sơn, Thanh Hóa sử dụng bơm nhiệt heat pump kết hợp năng lượng MT

Bơm nhiệt heat pump ks Long thành 3

Nước nóng trung tâm cho khách sạn 240 phòng

Công trình khách sạn Long Thành 3, Sầm Sơn, Thanh Hóa, sử dụng bơm nhiệt heat pump + NLMT : 10.000L

Bơm nhiệt heat pump ks toàn thắng TP Vinh

Bơm nhiệt heat pump kết hợp năng lượng mặt trời

Khách sạn Toàn Thắng Stone - TP Vinh, Nghệ An. 120 phòng sử dụng 10.000L nước nóng 

Khách sạn Phúc Anh Sầm Sơn - Thanh Hóa

Khách sạn Phúc Anh Sầm Sơn

Sử dụng hệ thống nước nóng trung tâm bơm nhiệt heat pump công suất 12.000L cho 260 phòng 

Bơm nhiệt heat pump bện viện E Hà Nội

Bệnh viện E Hà Nội

Sử dụng hệ thống heat pump công suất 67kW với bồn bảo ôn 10.000L
 

bơm nhiệt khách sạn tp lạng sơn

Bơm nhiệt heat pump khách sạn 40 phòng

Khách sạn Lạng Sơn sử dụng hệ thống heat pump công suất 36kW bồn 3.000L

Bơm nhiệt Heat pump khách sạn tam đảo

Khách sạn Tam Đảo Vĩnh Phúc

Sử dụng máy heat pump SAH 25, bồn bảo ôn 6000L, cho 80 phòng 

Bơm nhiệt heat pump tại bắc ninh

Khách sạn Nasa Bắc Ninh

Bơm nhiệt heat pump kết hợp năng lượng mặt trời công suất 6.000L tại TP Bắc Ninh

thfdgjdfjfgh